Opis

Wyposażona w linę pociągową, hamulec linowy, zapadki, dwa drążki podporowe. Szczeble pokryte termoizolacyjną osłoną ochronną z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przed poślizgiem. Górna część drabiny zakończona dwiema ruchomymi rolkami, dolna z stalowymi kolcami. Potrójny system mocowania szczebli do podłużnic. Podłużnice i szczeble wykonane z profili aluminiowych, drążki podporowe z rur aluminiowych.